Republikańskie Stowarzyszenie Restauratorów poinformowało, że rozpoczęły się prace nad ratowaniem dwóch zabytkowych kapliczek na terenie dawnego dworu Ogińskich w Hanucie (obecnie wieś Ruczyca pod Wilejką w obwodzie mińskim).

W pierwszej kapliczce (bliżej miejsca dawnego kościoła) prace awaryjne zostały już zakończone. Wzmocniono fundamenty oraz rozpoczęto prace remontowo-restauracyjne, które będą kontynuowane w tym roku.

fot. facebook.com/profile.php?id=1000097336n26621

fot. facebook.com/profile.php?id=1000097336n26621

fot. facebook.com/profile.php?id=1000097336n26621

fot. facebook.com/profile.php?id=1000097336n26621

fot. facebook.com/profile.php?id=1000097336n26621

fot. facebook.com/profile.php?id=1000097336n26621

Te identyczne kapliczki zostały zbudowane w 1765 roku w stylu rokoko według projektu wileńskiego architekta Tomasza Żebrowskiego.

fot. radzima.org/Jadwiga Noińska

fot. radzima.org/Жалубоўскі С.

Przypomnijmy, że w październiku 2020 roku zawaliła się jedna z kapliczek. To zdarzenie skłoniło władze do podjęcia działań na rzecz ochrony tego zabytku. Udało się uratować figurę Matki Bożej, która wcześniej zdobiła wnętrze jednej z kapliczek, a obecnie jest eksponowana w muzeum starobiałoruskiej kultury Narodowej Akademii Nauk.

Pod koniec 2021 roku miejscowe władze ogłosiły przetarg na badanie pozostałości dawnego dworu Ogińskich, w tym opracowanie planu renowacji i wyznaczenie stref ochronnych.

Wb24.org na podst. t.me/spadczyna, radzima.org

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)