Dzień Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi ustanowiony został w 2023 roku przez Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna – organizację zajmującą się walką o podstawowe prawa człowieka.

Dzień ten przypada w rocznicę śmierci Witalda Aszurka, opozycjonisty zamęczonego w białoruskim areszcie, nie jest to jednak jedyna ofiara reżimu. Aszurak zmarł w kolonii karnej w Szkłowie 21 maja 2021 roku. Władze kolonii jako przyczynę zgonu wskazały zatrzymanie akcji serca.

Zgodnie z szacunkami białoruskiej opozycji liczba więźniów politycznych na Białorusi sięga co najmniej 1360 osób. Szacuje się, że około 200-300 więźniów politycznych jest chorych, niektórzy na najcięższe choroby takie jak nowotwory. O losie wielu z nich nie mamy informacji.

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białoruskimi Więźniami Politycznymi ma przypomnieć społeczności międzynarodowej, że więźniowie polityczni na Białorusi potrzebują wsparcia. W koloniach karnych są przetrzymywani w nieludzkich warunkach, pozbawiani dostępu do niezbędnych lekarstw, ogranicza się im kontakty z najbliższą rodziną.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kolejny raz wezwało do uwolnienia osadzonych, uniewinnienia i zakończenia represji.

Dzień wcześniej o sytuacji więźniów politycznych na Białorusi przypomniał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

“Byli niesprawiedliwie prześladowani za swoje poglądy i przekonania polityczne i nie otrzymali odpowiedniej opieki lekarskiej”- zaznaczył w swym komunikacie Borrell.

“Unia Europejska potępia ostatnią falę nalotów i konfiskat mienia działaczy politycznych, którzy na wygnaniu kontynuują swoją działalność prowolnościową” – dodał szef unijnej dyplomacji.

Zapewnił, że Unia Europejska w dalszym ciągu będzie wspierała białoruską opozycję.

W tym szczególnym dniu swe myśli kierujemy w stronę Andrzeja Poczobuta – polskiego dziennikarza, który od ponad 3 lat przebywa w białoruskim więzieniu.

ŁJ

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)