Wczoraj informowano, że polskie centra wizowe wprowadziły osobną rejestrację dla osób powyżej 60 roku życia, które planują odwiedzić Polskę na zaproszenie od dzieci i wnuków. Teraz jednak centra wizowe w Mińsku, Homlu i Mohylewie dodały osobną rejestrację na wizę krajową dla uczniów i studentów uczących się w Polsce.

„Zwracamy uwagę, że do systemu rejestracji centrów wizowych w Mińsku, Homlu i Mohylewie dodano osobną podkategorię dla rejestracji na złożenie dokumentów na wizę krajową w celach edukacyjnych (uczniowie szkół średnich i studenci uczelni wyższych)”, informuje VFS Global.

Jeśli dokumenty na tę kategorię składa osoba niepełnoletnia (do 18 lat), jeden z rodziców lub prawnych opiekunów może bez wcześniejszej rejestracji złożyć dokumenty razem z niepełnoletnim.

Źródło: wb24.org/visa.vfsglobal.com

Fot. pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)