W Polsce rozpoczyna się rekrutacja na studia. Białoruscy maturzyści, chcący studiować za granicą, już napotykają pierwsze problemy. Na Białorusi odmawia się im wydania zaświadczeń potwierdzających legalność świadectw – bez tego dokumentu większość polskich uczelni nie może przyjąć kandydata. Niezależny portal MOST zbadał przyczyny zaistniałej sytuacji i zebrał rekomendacje dla tych, którzy mimo wszystko chcą studiować w Polsce.

Jaki jest problem?

W listopadzie 2023 roku wygasła umowa między Białorusią a Polską o współpracy w dziedzinie edukacji. Przewidywała ona uznawanie świadectw i dyplomów. W listopadzie 2022 roku władze białoruskie zdecydowały o zawieszeniu działania umowy, ale nawet wtedy Polska nadal akceptowała białoruskie świadectwa.

Teraz jednak przy składaniu dokumentów, oprócz świadectwa z apostille za 11 klas, kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające legalność świadectw.

Wcześniej takie zaświadczenia na Białorusi wydawano na pierwsze żądanie absolwentów. Jednak w maju 2024 roku kandydatom zaczęto odmawiać. Formalnie Departament Kontroli Jakości Edukacji powołuje się na dekret nr 200 z 2010 roku, w którym takie zaświadczenie nie jest wymienione jako wydawany dokument.

„Nic nie możemy zrobić – trzeba jechać na Białoruś”

W telegramowym czacie Białorusinów w Polsce użytkownik o pseudonimie Maks opowiedział, jak próbuje dostać się na wymarzone studia.

„Już wszystkich w tej Polsce zanudziłem – pisałem do kogo tylko mogłem, nawet do Kancelarii Prezydenta. Ale główny organ w tej sprawie – Ministerstwo Edukacji Narodowej” – powiedział, że nic nie może zrobić i trzeba jechać na Białoruś (po dokumenty).

„Nie dano mi sposobu na rozwiązanie problemu — zabierają marzenie o studiowaniu na uczelni” — skarży się młody człowiek.

Jeden z uczestników telegramowego czatu „Polski student” próbował uzyskać takie zaświadczenie na Białorusi, ale spotkał się z odmową z powodu „braku odpowiedniej procedury administracyjnej”.

„Nawet będąc na Białorusi, tego zaświadczenia nie zdobędziesz” — stwierdził.

Jest szansa na uzyskanie niemal identycznego zaświadczenia

Aby uzyskać zaświadczenie niemal identyczne z tym, które wydawano wcześniej, kandydaci mogą złożyć odpowiednio sformułowane zapytanie do Ministerstwa Edukacji przez portal Обращения.бел.

Oto pytania, które jeden z użytkowników czatu “Polski student” pod pseudonimem Mr Nobody proponuje zadać na piśmie:

  • Czy dana państwowa instytucja edukacyjna ma akredytację na zgodność z deklarowanym typem “szkoła średnia” (proszę o podanie informacji o numerze certyfikatu akredytacji i dacie jego wydania)?
  • Czy dana państwowa instytucja edukacyjna ma prawo do wydawania dokumentów potwierdzających wykształcenie?
  • Czy świadectwo o wykształceniu średnim ogólnym (Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі) wydane przez daną państwową instytucję edukacyjną uprawnia do kontynuowania nauki w szkole wyższej?
  • Proszę również o przedstawienie w odpowiedzi zgodności ocen wystawionych w dziesięciopunktowej skali w świadectwie o wykształceniu średnim ogólnym z ocenami w pięciopunktowej skali zgodnie z listem Ministerstwa Edukacji RB z dnia 20.04.2023 № 02−01−14/4688/дс «О переводе отметок».

Jeśli w statucie uczelni nie ma zaświadczenia, odwołaj się do tego

Jeżeli na stronach uniwersytetów nie ma wymogu dostarczenia zaświadczenia, kandydaci mogą próbować aplikować bez tego dokumentu, kierując się informacjami z regulaminu rekrutacji.

Aktualne informacje dostarczają uczelnie i kuratoria

Niektóre uczelnie, jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, wymagają zaświadczenia ze względu na wypowiedzenie umowy o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym między Polską a Białorusią. Inne, jak Uniwersytet Łódzki, wymagają tylko świadectwa z apostille. Najlepiej sprawdzić wymagania bezpośrednio u źródła – na stronie uczelni lub w lokalnym kuratorium.

Doniesienia o potencjalnych zmianach w prawie

W telegramowym czacie “Polski student” jeden z użytkowników poinformował, że kuratoria oczekują zmian w prawodawstwie i od sierpnia białoruskie świadectwa szkolne będą uznawane bez zaświadczeń. Na razie brak potwierdzenia tej informacji.

Wb24.org na podst. mostmedia.io

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)