W czwartek, 13 czerwca, oraz środę, 19 czerwca, odbędą się spotkania on-line dla młodzieży polskiego pochodzenia zainteresowanej ofertą programu Anders NAWA na studia I stopnia i jednolite magisterskie w Polsce – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Program dla Polonii im. gen. Władysława Andersa to jeden z flagowych programów NAWA. Skierowany jest do młodzieży polonijnej z całego świata, zainteresowanej podjęciem w Polsce studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Każdego roku nabory wniosków cieszą się dużym zainteresowaniem – od 2018 roku do NAWA wpłynęło ponad 10 tys. wniosków o stypendium, a ponad 4 tys. osób podjęło w Polsce kształcenie ze stypendium programu.

Program dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie obejmuje kształcenie się w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oferuje stypendium na kształcenie się na studiach stacjonarnych realizowanych w języku polskim, z wyłączeniem lingwistyki stosowanej oraz filologii obcych (z wyjątkiem filologii polskiej i filologii polskiej jako obcej). Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym NAWA.

O udział w programie mogą ubiegać się osoby, które posiadają Kartę Polaka lub posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

Szczegółowe wytyczne i zasady naboru wskazane są w Ogłoszeniu o naborze wniosków do programu Anders NAWA na studia I stopnia i jednolite magisterskie: Ogłoszenie Anders I NAWA 2024.

Do 11 lipca 2024 r. można składać wnioski o stypendium Programu im. gen. Andersa – studia I stopnia i jednolite magisterskie na wsparcie kształcenia się w polskich uczelniach.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach tego naboru NAWA zaprasza na spotkania on-line w jednym z dwu wskazanych poniżej terminów, podczas którego przedstawimy założenia oraz zasady naboru, w tym wymagania dotyczące złożenia wniosku.

Webinaria odbędą się:

– w czwartek, 13 czerwca, w godzinach 10.00–12.30 czasu polskiego. Zarejestrować się można tu.

– w środę, 19 czerwca, w godzinach 17.00–19.30 czasu polskiego. Zarejestrować się można tu.

Źródło: nawa.gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)