Na początku czerwca przy kościele św. Piotra i Pawła w Iwiu na Grodzieńszczyźnie otwarto muzeum, gdzie zwiedzający mogą zobaczyć cenne artefakty, począwszy od XVIII wieku, przez okres rosyjskiego zaboru, II Rzeczypospolitej, aż do czasów sowieckiej i niemieckiej okupacji. 

Małe miasteczko Iwie to spokojny zakątek naszego kraju, który można by nazwać wielokulturową stolicą Białorusi. Od wieków mieszkają tu muzułmanie, katolicy i prawosławni.

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu (fot. wikipedia.org)

Historia katolickiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła do tej pory była niedostatecznie zbadana i mało znana nawet wśród mieszkańców miasteczka.

We wrześniu 2022 roku parafia wspólnie z miejscowym Muzeum Kultur Narodowych zorganizowała wystawę pt. „Artefakty kościoła w Iwiu”. Inicjatywa ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców Iwia, którzy licznie odwiedzali wystawę, pragnąc dowiedzieć się więcej o swojej świątyni.

Kościół i klasztor na pocztówce z okresu I wojny światowej (fot. radzima.org/Zmicier Korch)

Otwarcie Muzeum Parafialnego jest swoistą kontynuacją tamtej wystawy, ale już na nowym, wyższym poziomie: znaleziono więcej informacji, eksponatów, literatury i dokumentów dotyczących historii parafii.

Wnętrze kościoła (fot. wikipedia.org)

Muzeum znajduje się w jednej z cel dawnego klasztoru bernardyńskiego, który ma niezwykłą historię.

Ekspozycja muzeum (fot. catholic.by)

Ekspozycja muzeum (fot. catholic.by)

W latach 30-tych XX wieku w tym pomieszczeniu mieściła się kancelaria parafialna. W tym czasie proboszczem parafii był ksiądz Ildefons Bobicz, który stworzył cenną monografię opowiadającą o historii iwiejskiej parafii. Ksiądz pracował właśnie w swoim biurze: studiował dokumenty, zbierał fotografie i badał historię niektórych przedmiotów, szczegółowo opisując codzienne życie parafii i miasta.

Ks. Ildefons Bobicz (fot. catholic.by)

Mogiła księdza na cmentarzu parafialnym w Iwiu (fot. westki.info)

Ekspozycja muzealna będzie dość bogata, dzięki temu, że świątynia została ocalona od zniszczenia podczas dwóch wojen światowych i zamknięcia w czasach sowieckich: zachowało się wiele zabytkowych przedmiotów liturgicznych, takich jak kielichy, kadzielnice, świeczniki itp. Zachowały się również elementy wnętrza, począwszy od XVIII wieku, a także fotografie, księgi metrykalne z czasów II RP i okresu powojennego.

Wiele eksponatów w muzeum będzie związanych z księdzem Ildefonsem Bobiczem.

Ksiądz był pisarzem (pseudonim literacki – Piotr Prosty), tłumaczem i doktorem filozofii. Od 1930 roku był proboszczem w Iwiu i dziekanem wiszniewskim. Posiadał bogatą bibliotekę przy kościele św. Piotra i Pawła. Podczas II wojny światowej był represjonowany najpierw przez sowietów, później przez Niemców, którzy aresztowali go w 1942 podczas akcji zatrzymań polskiej inteligencji. Zwolniony prawdopodobnie na początku 1943 i być może więziony jeszcze w późniejszym okresie. Nie odzyskawszy po uwięzieniu zdrowia, zmarł w 1944. Na wystawie będą prezentowane jego rękopisy i książki.

Odwiedzający muzeum będą mogli zobaczyć obrazy przedstawiające, jak wyglądał klasztor 200 lat temu, jak również świątyń, które nie zachowały się do naszych czasów. Na wystawie znalazły swoje miejsce także dokumenty komitetu kościelnego z czasów sowieckich, w tym listy do wykonawczego komitetu, a nawet do KC KPZR z prośbą o podłączenie elektryczności, przeprowadzenie remontu czy mianowanie księdza.

Do tworzenia muzeum przyłączyli się miejscowi krajoznawcy, entuzjaści oraz zespół Muzeum Kultur Narodowych w Iwiu.

Przestrzeń w dawnej celi klasztornej jest ograniczona, dlatego na tych eksponatach, które mają bogatą historię, umieszczono kod QR. Dzięki niemu odwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o eksponacie, który ich zainteresował. Może to być opowieść o życiu księdza Ildefonsa, opis parafialnych kaplic oraz tych kościołów ziemi iwiejskiej, które nie zachowały się do naszych dni.

Źródło: wb24.org/catholic.by/wikipedia.org

Fot. catholic.by

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)