W dniach 13-16 czerwca w malowniczym Tykocinie odbyło się kolejne spotkanie polskiej młodzieży z Kresów, zorganizowane w ramach Międzynarodowego Domu Spotkań. Zjazd MDS to kilkudniowy cykl wydarzeń, którego celem jest integracja środowisk kresowych oraz Polaków z państw takich jak Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Rosja czy Azerbejdżan. Polską młodzież z Białorusi reprezentowała grupa działaczy Fundacji Młode Kresy.

W trakcie zjazdu uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat działalności NGO na Litwie, Ukrainie i Białorusi, co pozwoliło im lepiej zrozumieć specyfikę pracy organizacji pozarządowych w tych krajach. Program wydarzenia obejmował również spacer po urokliwym Tykocinie oraz warsztaty z szermierki, które dostarczyły uczestnikom nie tylko wiedzy, ale i praktycznych umiejętności.

Organizatorem zjazdu była Fundacja Instytut Suwerennej, która od lat działa na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Fundacja ta prowadzi szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną, której celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych Polaków.

 

 

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (2 głosów)