Przedstawicielka Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ds. Odrodzenia Narodowego Alina Kouszyk otrzymała odpowiedź na swoje pismo do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka z prośbą o wsparcie dla białoruskich studentów.

W swoim liście minister zaznacza, że obecnie w Polsce opracowano projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Poprawki dotyczą między innymi legalizacji dokumentów i zaświadczeń uzyskanych na Białorusi, których potwierdzenie obecnie stanowi duży problem.

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego niedawno skierowało do rektorów rekomendacje, aby uczelnie nie uzależniały przyjęcia obywateli Białorusi od posiadania przez nich uwierzytelnionych dokumentów, oraz poinformowało ich o zmianach w przygotowywanych przepisach.

Dodatkowo planowane jest zwiększenie wysokości stypendiów w ramach programu Kalinowskiego, przeznaczonego dla represjonowanych studentów z Białorusi. Według Aliny Kouszyk, będą one wynosić 1800 złotych (około 450 dolarów).

Źródło: wb24.org, t.me/CabinetBelarus

Fot. pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)