Od 25 czerwca obywatele Białorusi będą mogli składać dokumenty w polskich centrach wizowych w Grodnie i Lidzie tylko wtedy, gdy są zameldowani na stałe w Grodnie lub w obwodzie grodzieńskim, informuje platforma VFS Global.

„Od 25 czerwca obywatele Republiki Białorusi będą mogli składać dokumenty w polskich centrach wizowych w Grodnie i Lidzie wyłącznie na podstawie rejestracji miejsca zamieszkania (meldunek stały/stempel w paszporcie).

Osoba zameldowana tymczasowo nie może składać dokumentów w innej jurysdykcji niż jej miejsce stałego zamieszkania, chyba że może udowodnić, że rzeczywiście uczy się, pracuje lub ma inne uzasadnione podstawy długoterminowego pobytu (potwierdzone oryginałami dokumentów)” — czytamy w komunikacie.

Źródło: vfsglobal.com

Fot. schengenvisum.info

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)