Obywatele Białorusi mieszkający w Polsce do końca roku będą mogli otrzymać dokument podróży dla cudzoziemca według uproszczonej procedury.

Uproszczony tryb wydawania dokumentów podróży dla obywateli Białorusi został wprowadzony w Polsce rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w lipcu 2023 roku. Zgodnie z nim dla Białorusinów wprowadzono następujące ułatwienia:

  • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca może ubiegać się również osoba, która dotąd nie posiadała dokumentu podróży,
  • nie ma konieczności wykazywania, że nie jest możliwe otrzymanie przez tę osobę nowego dokumentu podróży u władz państwa jej obywatelstwa,
  • osoba, która ubiega się o wydanie dokumentu, może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone również na innej podstawie niż przepis art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Ponadto obywatele Białorusi są zwolnieni z opłat za wydanie dokumentu podróży (jego koszt wynosił 350 zł, czyli około 85 dolarów) zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. o obywatelstwie”.

Wszystkie te ułatwienia będą obowiązywać Białorusinów również później — przynajmniej do 31 grudnia 2024 roku (obecnie jest to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o wydanie dokumentu podróży w trybie uproszczonym).

Źródło: wb24.org/gov.pl

Fot. belsat.eu

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)