Monika Kusiak, wybitna polska geochemik izotopowy z Polskiej Akademii Nauk, otrzymała zaproszenie do współpracy z NASA. Jesienią tego roku dołączy do zespołu badawczego w ośrodku NASA w Houston w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie analizować materię pozaziemską, by szukać informacji o początkach Ziemi.

“Mój projekt dotyczy próbek marsjańskich z meteorytów, ale także księżycowych próbek z misji Apollo od 11. do 17., oczywiście bez tej 13. – pechowej. Będę je analizować w kontekście badania początków Ziemi” – powiedziała Monika Kusiak.

Badaczka zaznaczyła, że Ziemia ma 4 miliardy 567 milionów lat, ale dotąd nie znaleziono fragmentów skał z pierwszych 500 milionów lat.

“To czas ciszy zapisu skalnego. Ten okres jest nazywany hadeikiem, od greckiego Hadesu, czasów piekielnych i gorących” – mówiła Monika Kusiak.

Zaznaczyła, że jedynymi pozostałymi z hadeiku minerałami są cyrkony. Najstarsze mają 4 miliardy 400 milionów lat.

“Mamy nadzieję odnaleźć fragmenty nie tylko cyrkonów, ale również skał z Księżyca, które będą mogły nam powiedzieć coś o charakterystyce skorupy ziemskiej z pierwszego okresu” – mówiła profesor.

Monika Kusiak wyjaśniła, że z dotychczasowych badań wynika, iż Księżyc powstał z formującej się Ziemi. Fragment młodej, gorącej planety oderwał się po uderzeniu ciała niebieskiego wielkości Marsa.

Idea zbadania materiału pochodzącego z Kosmosu w celu poznania początków Ziemi jest nowatorska.

“Pomysł spodobał się w NASA. To będzie bardzo ciekawe, współpraca specjalistów, którzy się znają na materii pozaziemskiej ze specjalistami z zakresu początków Ziemi”– mówiła Monika Kusiak.

Pomysł rozwinięcia współpracy z NASA narodził się podczas wcześniejszej wizyty Moniki Kusiak w Houston, gdzie zajmowała się badaniem meteorytu księżycowego znalezionego na Antarktydzie oraz analizą próbek z misji Apollo 15 i 16.

Kusiak jest znaną postacią w świecie nauki nie tylko dzięki swoim badaniom pozaziemskim. Jej działalność obejmuje liczne ekspedycje badawcze w najbardziej odległe zakątki Ziemi, takie jak Antarktyda, Grenlandia, czy Labrador, gdzie badała najstarsze skały naszej planety. Uczestniczyła również w ekspedycjach na inne kontynenty, prowadząc badania w Japonii, Indiach, Australii i wielu krajach Europy. W swoich badaniach często korzysta z doświadczeń zdobytych podczas ekspedycji polarnych, podkreślając ich unikatowy charakter i możliwości badawcze, jakie oferują.

Za swoje osiągnięcia Kusiak otrzymała liczne nagrody i stypendia od prestiżowych organizacji międzynarodowych i polskich. Wśród nich znalazły się stypendia od Japan Society for the Promotion of Science, Alexander von Humboldt Stiftung, a także Marie Skłodowska-Curie Fellowship. Jej praca została doceniona również przez Narodowe Centrum Nauki i Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Źródło: polskieradio.pl

Fot. igf.edu.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)