Archimandryta Sergiusz Gajek, administrator apostolski dla wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi, podarował Ojcu Świętemu kopię obrazu Matki Bożej Żyrowickiej, informuje Vatican News.

Podczas audiencji generalnej, która odbyła się 6 marca na placu Świętego Piotra w Watykanie, archimandryta Sergiusz wyraził papieżowi wdzięczność białoruskich grekokatolików za utworzenie administratury apostolskiej oraz złożył mu życzenia z okazji jedenastej rocznicy wyboru na tron papieski, która będzie obchodzona 13 marca. Jako dar, przekazał Franciszkowi mniejszą kopię obrazu Matki Bożej Żyrowickiej, wykonaną na marmurze w pracowni “Glivi” w Mińsku.

Administratura apostolska dla katolików obrządku bizantyjskiego na Białorusi została utworzona decyzją Franciszka 30 marca 2023 roku. Na administratora apostolskiego tej struktury kościelnej został mianowany archimandryta Sergiusz Gajek, polski prezbiter katolicki, marianin, dotychczasowy wizytator apostolski dla białoruskich grekokatolików.

W styczniu 2023 roku papież modlił się przed kopią obrazu Matki Bożej Żyrowickiej, która została wystawiona podczas audiencji generalnej w watykańskiej Auli Pawła VI. Papież prosił Matkę Bożą o dar pokoju na Ukrainie, gdzie również jest szeroko czczony ten obraz.

Matka Boża Żyrowicka

Żyrowice, malownicza miejscowość nieopodal Słonima na południowej Grodzieńszczyźnie, jest jednym z najstarszych na Białorusi maryjnych miejsc kultu. Według tradycji, około 1470 roku, pastuszkowie odkryli w puszczy niezwykły wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wyrzeźbiony w kamieniu na gruszy. Zdjęli obraz z drzewa i odnieśli do marszałka litewskiego Aleksandra Sołtana, który zamknął go w szkatułce. Gdy następnego dnia chciał pokazać obraz przybyłym gościom w szkatułce, nie znalazł go. Obraz ponownie został odnaleziony na tym samym drzewie. W odpowiedzi Sołtan zbudował na tym miejscu cerkiew. Po pożarze cerkwi w 1520 r., na ruinach dzieci dostrzegły ikonę z “panną niezwykłej urody”. W miejscu tym powstała nowa cerkiew, a wokół niej Monaster Żyrowicki (1549 r.). Obraz stał się źródłem wielu cudów.

Obraz Matki Bożej Żyrowickiej

Monastyr Zaśnięcia Matki Bożej (fot. wikipedia.org)

Monastyr Zaśnięcia Matki Bożej w okresie międzywojennym (fot. NAC)

W okresie 1613-1839, Monaster Żyrowicki i słynący łaskami obraz były pod opieką unitów (grekokatolików). Bazylianie koronowali obraz, przyciągając pielgrzymów różnych wyznań, w tym polskich królów. Po I wojnie światowej obraz wrócił do prawosławnego monasteru w Żyrowicach, gdzie nadal jest celem pielgrzymek z Białorusi i innych krajów.

Źródło: wb24.org/vaticannews.va/lublin.cerkiew.pl

Fot. vaticannews


Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)