Metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski został wczoraj wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi – poinformował oficjalny portal Kościoła katolickiego na Białorusi Catholic.by.

W trakcie 91. Nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego białoruskiego episkopatu przeprowadzono wybory na stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza generalnego. Nowym przewodniczącym został wybrany metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski. Jego zastępcą został biskup witebski Oleg Butkiewicz, a funkcję sekretarza generalnego objął biskup Jerzy Kossobucki.

Podczas spotkania omówiono również inne aktualne kwestie dotyczące życia Kościoła na Białorusi. Posiedzenie zakończyło się wspólną modlitwą, co podkreśliło duchową jedność katolickich hierarchów oraz ich zobowiązanie do dalszej służby.

Józef Staniewski pochodzi z polskiej rodziny. Urodził się w 1969 roku we wsi Zaniewicze koło Grodna. Swoją edukację rozpoczął w Akademii Wojskowo-Technicznej, a następnie wstąpił do Grodzieńskiego Seminarium Duchownego. Kontynuując naukę w Polsce, uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. Od 2005 do 2021 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.

29 listopada 2013 został mianowany na stanowisko biskupa pomocniczego diecezji grodzieńskiej. Święcenia biskupie przyjął 1 lutego 2014 roku. Od czerwca 2015 roku pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. W 2021 roku papież Franciszek powołał go na urząd arcybiskupa mińsko-mohylewskiego, czyli zwierzchnika Kościoła katolickiego na Białorusi.

Wb24.org na podst. catholic.by, grodnensis.by

Fot. YouTube/John Paul II Foundation

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)