Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało wyniki badania na temat stosunku Polaków do innych narodów. Respondenci mieli odpowiedzieć, czy odnoszą się do danej narodowości z sympatią, obojętnością czy niechęcią. Można było również wybrać opcję “trudno powiedzieć”.

Z danych ankiety wynika, że Polacy lepiej odnoszą się do Białorusinów niż do Rosjan. 24% respondentów odpowiedziało, że odnosi się do Białorusinów z sympatią, 21% wyraziło obojętność, a 47% – niechęć. 8% respondentów miało trudności z udzieleniem odpowiedzi. Należy zauważyć, że odsetek Polaków negatywnie nastawionych do Białorusi zmniejszył się o 4 punkty procentowe w ciągu roku.

W przypadku Rosjan tylko 8% wyraziło sympatię, 11% stwierdziło, że są obojętni, a 76% wyraziło negatywną opinię. Negatywna ocena Rosjan również zmniejszyła się w ciągu roku.

Do Ukraińców z sympatią odnosi się 40% badanych. Taki sam odsetek sympatii jest wobec Gruzinów i Niemców. Z kolei negatywnie do Ukraińców odnosi się 31% badanych, a 26% jest obojętnych.

Największą sympatią Polacy darzą Amerykanów (65%), Włochów (63%) oraz Czechów (61%).

źródło: CBOS

Źródło: wb24.org/cbos.pl

Fot. zerkalo.io

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)