Drastycznie wzrosła liczba stratnych rezydentów Białoruskiego Parku Wysokich
Technologii. Białoruski urząd statystyczny(Biełstat) podaje że w ciągu zeszłego roku liczba
nierentownych rezydentów wzrosła o więcej niż 40% Park zrzesza w większości firmy z
sektoru technologii informatycznych. W porównaniu do roku 2018 liczba stratnych firm
wzrosła o 3,5-krotnie, a suma strat 5,7-krotnie.
Przedstawiciele parku sugerują nie dramatyzować sytuacji i wiążą straty z przyjęciem do
parku wielu start-upów które w początkowym okresie działalności nie przynoszą dochodu i
często kończą swoją dzialalność.
Odnoścnie innych wskaźników finansowych rezydentów Parku Wysokich Technologii, w
porównaniu do 2019 przychody wzrosły o 40% do 7,4 mld rubli, zysk netto przekroczył 1,6
mld rubli – wzrost o 64%.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)