W Witebsku skazano na 3 dni aresztu 39-letniego inspektora transportu drogowego Jurija Szyłko, po tym jak znaleziono na samochodzie naklejkę z „sercem, pięścią i wiktorią” – symbolami kampanii wyborczej Swietłany Tichanowskiej przy wsparciu Marii Kolesnikowej i Weroniki Cepkały, podaje informacje centrum obrony praw człowieka “Wiosna”. 

22 października Sąd Rejonowy w Witebsku rozpatrzył sprawę administracyjną przeciwko 39-letniemu pracownikowi Inspekcji Transportu Jurijowi Szyłko. Został oskarżony o udział w niedozwolonej imprezie masowej – pikietowaniu (część 1 art. 24.23 Kodeksu administracyjnego). Inspektor został zatrzymany na służbie – spędził trzy dni za kratkami. Powodem zatrzymania była naklejka protestacyjna. W sądzie Jurij Szyłko powiedział, że to była prowokacja.

Po wysłuchaniu świadków i zapoznaniu się z aktami sprawy sędzia Władimir Carykow doszedł do wniosku, że nie ma dowodów na to, że to Szyłko wkleił naklejkę.

Sędzia postanowił zamknąć sprawę ze względu na brak dowodów winy inspektora.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)