To długi wpis, ale sprawa jest bardzo ważna, dlatego prosimy o uważność.

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!

Jako Prezesi środowisk Stowarzyszenia Odra-Niemen zwracamy się do Was wszystkich z gorącym apelem dotyczącym Polaków z Białorusi.

Od 13 lat współpracujemy z Polakami na Białorusi, znamy to środowisko doskonale. Razem z Państwem poprzez akcję Rodacy-Bohaterom wspieramy ich w wielu obszarach. W ostatnich dniach otrzymujemy wiele dramatycznych telefonów od Polaków, którzy uciekli z Białorusi, jako osoby represjonowane przez reżim białoruski.

Polacy posiadają paszporty białoruskie, nie wszyscy mają polski dokument, poruszają się autami na białoruskich rejestracjach. Nasi Rodacy są przez to traktowani jako strona wroga w wojnie toczącej się na Ukrainie. Wiąże się to z tym, że wielu z nich nie może znaleźć mieszkania, czy innej pomocy, wręcz jest odmowa tej pomocy z racji przyjazdu z Białorusi. Znamy też przypadki bezpośredniej agresji.

Bardzo prosimy o przekazanie w swoich środowiskach, że Polacy z Białorusi, ale też wielu innych Białorusinów, przebywają w Polsce, bo byli represjonowani za swoją polską działalność czy udział w manifestacjach politycznych przeciw reżimowi. Dziś z powodu trwającej wojny na Ukrainie i wsparcia przez Białoruś rosyjskiej agresji, represjonowane osoby, w tym Polacy z Lidy, Mińska, czy Grodna niesprawiedliwie są włączani w ten konflikt i odrzucani przez naszych Rodaków.

Bardzo prosimy, aby w momencie zetknięcia się z osobami z Białorusi, które szukają pomocy w Polsce, sprawdzić kim są te osoby, dlaczego przyjechały do nas, co robiły na Białorusi. Można też zawsze dzwonić z zapytaniem do różnych organizacji, np do Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Cale środowisko #OdraNiemen jest teraz zaangażowane w pomoc Ukrainie, ale mieliśmy także za chwilę zacząć akcję pomocową, wielkanocną skierowaną do Polaków z Białorusi, mieszkających tam stale i będących pod presją polityczną i do tych, którzy są w Polsce.

Pojawiąjące się sygnały o coraz częstszym negatywnym stosunku do osób z Białorusi, pewnie głównie z braku wiedzy i informacji, zapomnieniu o tym, że wciąż w więzieniach białoruskich przebywają działacze polscy i z białoruskiej opozycji, przyśpieszają realizację kolejnej akcji pomocowej dedykowanej Polakom z Białorusi.

Solidarni z Polakami z Białorusi

Akcja #SolidarnizPolakamizBiałorusi w ramach programu Rodacy-Bohaterom rusza od dzisiaj. Zbieramy wyłącznie fundusze, inną pomoc zapewnimy sami.

Konto bankowe dedykowane dla tej pomocy to konto akcji Rodacy Bohaterom:

Stowarzyszenie Odra-Niemen
Bank PKO BP nr konta: 41 1440 1185 0000 0000 1283 9308
Z dopiskiem RODACY-BOHATEROM

Fundusze będą przekazywane na następujące działania:

  • wsparcie pierwszych tygodni pobytu Rodaków w Polsce
  • pomoc prawna dla prześladowanych Polaków z Białorusi
  • paczka pamięci na Święta Wielkanocne
  • fundusz socjalny dla najbardziej potrzebujących
  • wsparcie zajęć przystosowujących do życia w Polsce i włączania liderów społecznych do pracy w organizacjach pozarządowych

Prosimy o zrozumienie problemu i wspieranie nas w tym zadaniu, promowaniu akcji i wiedzy o Polakach z Białorusi. Prosimy też media o informowaniu społeczeństwa o sytuacji osób represjonowanych z Białorusi.

Polacy na Białorusi, nasi przyjaciele byli bardzo aktywni w swoich miejscach zamieszkania, działali w organizacjach społecznych, teraz wielu z nich przebywa w Polsce, w zawieszeniu i z brakiem perspektyw.

Obiecujemy, że jako środowiska #OdraNiemen będziemy zabiegać o systemowe wsparcie naszych Rodaków z Białorusi a my sami pomagamy tak jak zawsze. Bądźcie Państwo z nami w tej akcji 🇵🇱

Apel podpisali:

Ilona Gosiewska Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu
Krystyna Frołowa Prezes lwowskiego Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Diestr
Władysław Maławski Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen
Maria Ziomko Prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen
Krystian Fila Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen
Małgorzata Suszyńska Wiceprezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen
Tomasz Konturek Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen
Krzysztof Krzemiński Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen
Emil Majchrzak Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)