Po ponad 7 latach szukania inwestora dawny polski Dom Strzelca w Grodnie został wystawiony na sprzedaż za symboliczną cenę.

Budynek Domu Strzelca przy ul. Orzeszkowej został wzniesiony w 1935 roku w stylu polskiego konstruktywizmu. W 1973 roku dobudowano do niego salę koncertową.

Budynek nie był użytkowany od kilku lat. Wielokrotne próby władz, aby go sprzedać, w tym aukcje elektroniczne, za każdym razem kończyły się niepowodzeniem.

W 2015 roku dom został wystawiony na sprzedaż za cenę wywoławczą 5,15 miliona rubli (wówczas 2,96 miliona dolarów). Kilka lat później aukcja rozpoczęła się już od 1,26 mln rubli, czyli cena spadła o 80%. W lutym ubiegłego roku aukcja również się nie odbyła, chociaż początkowa cena wynosiła około 773,6 tys. rubli.

Teraz cena obiektu wynosi zaledwie 37 rubli białoruskich (63 PLN), czyli niemal za darmo. Jednak, jak wynika z publikacji Miejskiego Komitetu Wykonawczego, przyszły nabywca będzie musiał spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim będzie musiał w krótkim czasie (nie później niż pół roku od dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej) wyburzyć przybudówkę, a sam Dom Strzelca odrestaurować w ciągu czterech lat od daty zawarcia umowy.

Dom Strzelca przy ul. Orzeszkowej 30 w Grodnie zbudowano w 1936 roku, gdy Grodno znajdowało się w granicach II Rzeczpospolitej. Powstał dla miejscowego oddziału Związku Strzeleckiego, który zrzeszał młodzież w wieku przedpoborowym, i związany był z obozem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizacja była ściśle powiązana z wojskiem, podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych, a jej struktura terytorialna odpowiadała wojskowo-administracyjnemu podziałowi państwa. Jeden z okręgów Związku powstał zatem w Grodnie, będącym siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu nr III.

Wb24.org na podstawie nashaniva.com i polonika.pl

Fot. planetabelarus.by

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)