Wieczorem 30 marca, w grodzieńskiej katedrze pw. św. Franciszka Ksawerego, jak co roku, liczni wierni zgromadzili się, aby wspólnie przeżywać Wigilię Paschalną, która jest najważniejszą i najbardziej wzruszającą liturgią w ciągu całego roku.

Uroczystości przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Wigilia Paschalna rozpoczęła się od Liturgii Światła. Przed katedrą hierarcha poświęcił ogień, od którego zapalono paschalną świecę (paschał) – symbol Chrystusa. Na paschalnej świecy biskup uczynił znak krzyża i oznaczył litery A (alfa) i Ω (omega), co oznacza, że Bóg jest początkiem i końcem wszelkiego stworzenia.

Następnie paschał został uroczyście wniesiony do sanktuarium z trzykrotnym radosnym okrzykiem „Światło Chrystusa”, na co wierni odpowiedzieli: „Bogu niech będą dzięki”.

Podczas Liturgii Słowa obecni rozważali historię zbawienia, opisaną w Starym i Nowym Testamencie, począwszy od stworzenia świata i pierwszych ludzi, aż po zbawczą Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Ksiądz Witalij Dabrałowicz, dyrektor Centrum Pastoralnego przy Sekretariacie Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, zwrócił się do wiernych ze słowami: „Chrystus zmartwychwstał! Te słowa przynoszą radość każdemu chrześcijaninowi”. Kapłan dodał, że „tylko przez śmierć można otworzyć drzwi, zwane zmartwychwstaniem”.

Następnie biskup Kaszkiewicz poświęcił wodę chrzcielną, a uczestnicy liturgii odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Zwieńczeniem Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna.

Po zakończeniu Eucharystii biskup grodzieński złożył wiernym życzenia z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego. „Niech spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych, umocni Was, Drodzy Bracia i Siostry, w miłości, jedności i pokoju” – powiedział hierarcha.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie przy Bożym Grobie. Każdy wierzący miał możliwość osobistej rozmowy ze swoim Zbawcą.

Źródło: wb24.org/grodnensis.by

Fot. Biuro Prasowe Diecezji Grodzieńskiej


Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)