Twórca sklepu Symbal.by kolejny raz nie wyszedł na wolność.

Paweł Bieławus twórcą zamkniętego przez władze sklepu Symbal.by, w którym sprzedawano odzież i symbolikę białoruską, został osądzony po raz trzeci.

Paweł Bieławus został zatrzymany 15 listopada. Został zatrzymany na podstawie artykułu 19.11 (Dystrybucja, produkcja, przechowywanie, transportowanie produkcji zawierającej nawoływania do działań ekstremistycznych lub promującej taką działalność.), za wysłanie książki redaktora „Euroradio” Zmiciera Łukaszuka i filozofa Maksima Garunowa „Białoruska idea narodowa”. Książka Białoruska idea narodowa, to 600 stronnicowy zbiór fragmentów 85 wywiadów z różnymi białoruskimi liderami opinii. Wszystkie wywiady wychodziły wcześniej w ramach programu Idea X na Euroradio. Sąd nakazał milicji dopracować sprawę. Paweł powinien był wyjść na wolność, lecz milicja nie wypuściła do oskarżyła już na podstawie artykułu 24.23 (Naruszenie procedury organizowania lub przeprowadzania imprez masowych).

19 listopada sędzia Shut skazał Pawła na 15 dni aresztu. 4 grudnia Bieławus powinien był wyjść na wolność. Milicja znowu nie wypuściła go z aresztu. Tym razem Paweł został oskarżony o drobne chuligaństwo na podstawie artykułu 19.1, dostał kolejne 13 dni aresztu. 17 grudnia Bieławus miał wyjść na wolność, lecz znowu został oskarżony na podstawie tegoż artykułu. Został skazany na kolejne 7 dni aresztu.

Paweł jest już przetrzymywany w areszcie powyżej miesiąca.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)