Już w tym roku Szkoła Średnia nr 36 w Grodnie zostanie całkowicie zrusyfikowana. Wcześniej władze oświatowe obiecały, że przynajmniej zostawią lekcje języka polskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

19 maja odbyło się kolejne zebranie rodziców, na którym poinformowano, że lekcje języka polskiego zostaną odwołane. Informację tę potwierdziła matka uczennicy polskiej szkoły – podaje portal Hrodna.life. Również dyrektor szkoły Danuta Surmacz ogłosiła, iż wkrótce zostanie odwołana ostatnia godzina języka i literatury polskiej. Oznacza to całkowitą likwidację dwóch polskich szkół.

Polskie MSZ podkreśla, że likwidacja tych ośrodków dla mniejszości polskiej jest nie tylko złamaniem umów zawartych między fundatorem a władzami lokalnymi. Działanie to jest sprzeczne z umowami i zobowiązaniami międzynarodowymi Białorusi, godzi bowiem w niezbywalne prawo mniejszości polskiej do zachowania tożsamości kulturowej oraz nauki języka narodowego i w języku narodowym.

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)