Wczoraj na białostockim skwerze pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki odbyła się comiesięczna manifestacja solidarności z Andrzejem Poczobutem – dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi, który został aresztowany trzy lata temu i obecnie odbywa ośmioletni wyrok w kolonii karnej w Nowopołocku.

Akcje solidarnościowe organizowane są od czerwca 2021 roku. Po uwolnieniu prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, uczestnicy comiesięcznych spotkań wyrażają solidarność z Andrzejem Poczobutem.

Podczas kolejnej akcji głos zabrali działacze Związku Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W wydarzeniu uczestniczyli również uchodźcy z Białorusi, w tym przedstawicielka emigracyjnego Zjednoczonego Gabinetu Swietłany Cichanowskiej, Alina Kowszyk.

W lutym zeszłego roku Andrzej Poczobut został skazany na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome „nawoływanie do sankcji” i „podżeganie do wrogości”. Swój wyrok polski działacz odsiaduje w nowopołockiej kolonii karnej.

Jak dowiedzieli się obrońcy praw człowieka, przez niemal cały okres odbywania kary w nowopołockiej kolonii karnej Poczobuta trzymano w PKT (red. pomieszczenie o charakterze celi). Spędził tam sześć miesięcy od sierpnia 2023 roku za odmowę pracy, której ze względów zdrowotnych nie mógł wykonywać.

Źródło: wb24.org/racyja.com

Fot. Radio Racja

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)