W sobotę, 23 marca, ulicami Wilna przeszedł marsz w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych, w którym udział wzięło około dwóch tysięcy osób – uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Demonstranci nieśli transparenty z hasłami „Ręce precz od oświaty polskiej” oraz „Stop dyskryminacji mniejszości narodowych”.

Protest zorganizowany przez Związek Polaków na Litwie oraz Polską Macierz Szkolną ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian w systemie edukacji mniejszości narodowych, w tym oświacie w języku polskim.

W ciągu ostatnich miesięcy, litewski resort oświaty oraz władze Wilna przedstawiły propozycje zmian, które budzą niepokój wśród miejscowych Polaków. Według organizatorów protestu, proponowane zmiany są nie tylko niezgodne z oczekiwaniami mniejszości narodowych, ale również sprzeczne z prawem.

Przed wiecem, w piątek, organizatorzy protestu wysłali do przedstawicieli władz kraju rezolucję, w której potępili działania ministerstwa oświaty, nauki i sportu Republiki Litewskiej w zakresie proponowanych zmian. W dokumencie potępiono m.in. „działania ministerstwa oświaty, nauki i sportu Republiki Litewskiej w zakresie proponowanych zmian w systemie edukacji mniejszości narodowych” oraz wyrażono „protest wobec notorycznego eksperymentowania z młodymi ludźmi”. „Stanowcze „nie” mówimy niszczeniu szkolnictwa w języku ojczystym i asymilacji!” .

Źródło: wb24.org/wilnoteka.lt

Fot. wilnoteka.lt

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)