Od 1 kwietnia 2024 roku Bułgaria i Rumunia zaczną wydawać jednolite wizy Schengen obywatelom Białorusi. Dokumenty będzie można składać także w Grodnie.

Na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej od 31 marca dla Rumunii i Bułgarii zniesiono kontrolę graniczną na granicach powietrznych i morskich w obrębie strefy Schengen. Ambasada Bułgarii już potwierdziła rozpoczęcie wydawania wiz Schengen od 1 kwietnia. Rumunia również planuje zacząć wydawać wizy Schengen obywatelom państw trzecich od 31 marca.

Umowę na obsługę ambasada Bułgarii zawarła z firmą pośredniczącą “VFS Global”, która prowadzi centrum wizowe w Grodnie.

Przyjmowanie dokumentów na wizy Schengen Bułgarii planowane jest również w Mińsku, Brześciu, Baranowiczach, Witebsku, Homlu, Lidzie, Mohylewie i Pińsku. Opłata konsularna wyniesie 35 €, opłata centrum wizowego – 25 €.

Obecnie nad uproszczeniem procesu składania wniosków wizowych pracuje Polska. Mimo to ostatecznie koszt wiz wzrośnie.

Źródło: wb24.org/mfa.bg

Fot. facebook.com/vizaof

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)