Od 9 sierpnia 2020 roku do 29 lutego 2024 roku o ochronę międzynarodową w Polsce zwróciło się 10 161 obywateli Białorusi. Częściej o status uchodźcy proszą tylko Ukraińcy, ale przypomnijmy, że w ich kraju trwa pełnoskalowa wojna. Dane te zawarte są w raporcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Fragmenty raportu publikuje Reform.by

W latach 2021-2024 status uchodźcy otrzymało 570 Białorusinów, a ochronę uzupełniającą uzyskało 7 472 osób. Uznawalność białoruskich wniosków – o ochronę, jak również o wydanie zezwolenia na pobyt – jest na wysokim poziomie (99%), w bieżącym roku nieco się obniżyła – do 94%. Obecnie w Polsce rozpatrywanych jest jeszcze 1 607 spraw o udzielenie międzynarodowej ochrony obywatelom Białorusi.

Ogólnie Białorusini są drugą co do liczby grupą cudzoziemców w kraju, podano również w raporcie. Na dzień 29 lutego 2024 roku dokument, uprawniający do pobytu posiadało 124 438 obywateli naszego kraju. Jest to ponad 4 razy więcej niż w sierpniu 2020 roku. Większość Białorusinów w Polsce – ponad 74 tysiące – mieszka w kraju na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Prawie 41 tys. posiada kartę stałego pobytu. Ci ludzie najczęściej mają albo Kartę Polaka, albo polskie pochodzenie. Tylko w roku 2023 wydano prawie 12 tysięcy takich zezwoleń.

Źródło: wb24.org/reform.by

Fot. belarusam.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)