92 lata temu, 18 kwietnia 1932 roku, w Grodnie urodził się Lesław Skinder – legendarny dziennikarz sportowy, który relacjonował między innymi olimpijskie sukcesy lekkoatletów. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego Redakcji Programów Sportowych Telewizji Polskiej. Jako sprawozdawca sportowy uczestniczył w dziewięciu igrzyskach olimpijskich i prawie stu mistrzostwach świata oraz Europy. Wychował kilka pokoleń dziennikarzy sportowych.

Jego pasją były też Kresy, skąd pochodził. Przez wiele lat kierował Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna, podejmując heroiczne wysiłki i skutecznie pozyskując środki pozwalające na udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi i Litwie. Z jego inicjatywy wybudowana w 1996 r. w Grodnie polska szkoła średnia została w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty i pomoce naukowe dzięki środkom zebranym wśród słuchaczy Polskiego Radia. Jego aktywność koncentrowała się przede wszystkim na rozwoju oświaty polskiej na Białorusi i Litwie, a także na pomocy rzeczowej naszym rodakom z Kresów.

Podejmował także działania na rzecz popularyzacji wiedzy o udziale Polski i Polaków w tworzeniu dorobku duchowego i materialnego obszarów dzisiejszej Litwy i Białorusi. Organizował wystawy i sympozja, regularnie doposażał polskie szkoły i biblioteki, a także wspierał rozwój działających tam polskich drużyn harcerskich, dziecięcych zespołów muzycznych, tanecznych i sportowych.

Przez wiele lat jego organizacja borykała się z poważnymi kłopotami finansowymi, mimo to jednak nie zaprzestała działalności, starając się pozyskiwać środki od darczyńców. Gdy przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą VIII kadencji dziękował Lesławowi Skinderowi za jego wieloletnią aktywność, usłyszał w odpowiedzi: „Kto się urodził na Kresach (…), nie może inaczej myśleć, działać i reagować”.

W 2009 roku Lesław Skinder otrzymał Honorowy Złoty Mikrofon „za niezwykłe wzruszenia, wspaniałą umiejętność malowania słowem relacji sportowych, stworzenie od podstaw polskiej szkoły na Białorusi oraz za nieustanne dbanie, aby uczącym się tam dzieciom nigdy niczego nie zabrakło”.

Źródło: senat.gov.pl

Fot. encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Lesław_Skinder

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (2 głosów)