Dyrektor Departamentu Pomocy Prawnej Centrum Białoruskiej Solidarności w Warszawie, Olga Dobrowolska, zwróciła się do sejmowego Zespołu ds. Wolnej Białorusi z propozycją zmiany ustawodawstwa dotyczącego wydawania dokumentów podróży dla cudzoziemców.

Centrum Białoruskiej Solidarności prosi o zapewnienie wydawania polskich dokumentów podróży obywatelom Białorusi oraz o przedłużenie okresu ich ważności do trzech lat.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez jeden rok od daty wydania.

Centrum Białoruskiej Solidarności przypomina, że obywatele Białorusi nie mogą już otrzymywać paszportów w białoruskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Wielu z nich, nie mogąc wyjechać na Białoruś, aby uzyskać nowy paszport, znalazło się w trudnej sytuacji.

Źródło: wb24.org, t.me/cbs_help

Fot. mos.cudzoziemcy.gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)