W czwartek, 18 kwietnia, mieszkańcy miasteczka Krewo w rejonie smorgońskim uczcili Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Tego dnia odbył się przemarsz warty zamkowej z chorągwią, na której widniał herb szlachecki “Leliwa”. Marsz zakończył się u stóp wieży widokowej na Górze Jurowej, gdzie uroczyście zawieszono historyczny sztandar.

Uroczystość zbiegła się z inną rocznicą: 465 lat temu, 7 kwietnia 1559 roku, król Zygmunt II August nadał Krewie prawo magdeburskie, które obowiązywało do końca XVIII wieku. Wówczas miejscowości nadano również herb “Leliwa”, przedstawiający na niebieskim polu złoty półksiężyc, między rogami którego umieszczona była srebrna gwiazda.

Warto dodać, że herb “Leliwa” posiadało ponad 300 polskich i litewskich rodów szlacheckich. Herb ten występował głównie na ziemi krakowskiej, sandomierskiej i poznańskiej. Spośród najbardziej znanych rodów pieczętujących się tym herbem należy wymienić Tarnowskich, Sieniawskich, Morsztynów, Hlebowiczów, Czapskich i Tyszkiewiczów. Tym herbem pieczętował się także polski poeta Juliusz Słowacki.

Współczesny wygląd herbu Krewy

Według najczęściej cytowanej w dawnych publikacjach opinii Jana Długosza herb ten wywodzi się z Niemiec. Opinia ta jest jednak wewnętrznie sprzeczna, gdyż jednocześnie Długosz twierdzi, że Spycimir z Melsztyna, przybywszy do Polski, przyjął herb już istniejący. Opinii tej nie podzielają także współcześni historycy Włodzimierz Dworzaczek i ks. Jan Popłatek. Ich zdaniem zarówno ród Leliwitów, jak i sam herb mają polską proweniencję.

Przeczytaj także: 

Władze likwidują fundację, która przez 18 lat opiekowała się zamkiem w Krewie

Koronacja, która zmieniła historię Polski i Litwy

Wb24.org na podst. shliah.by, encyklopedia.pwn.pl, wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)