Odpowiednia dekret prezydencki nabywa moc 1 września
Zamiast zwykłych paszportów uprawniających posiadacza do podróży i identyfikacji na
Białorusi od 1 września rozpocznie się wydawanie kart-ID. Karta ID będzie dokumentem
wewnątrzkrajowym(podobnym do dowodu osobistego w Polsce), dla wyjazdu za granicę
trzeba będzie osobno wyrobić paszport biometryczny. Karta będzie zawierać dane
biometryczne oraz klucz identyfikacji. Również posiadacze kart otrzymają podpis cyfrowy
ważny w ciągu dziesięciu lat pozwalający na załatwianie spraw w urzędach przez internet.
Także posiadacze kart będą mogli mieć dwa paszporty biometryczne.
Warto wspomnieć że paszporty biometyczne miały być wprowadzone już kilka lat temu,
pierwotnie planowano wydawanie na koniec 2018 roku.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)