Białoruskie Ministerstwo Edukacji odwołało egzaminy z języków mniejszości
narodowych. W dekrecie resortowym nr 129 z dnia 21 czerwca 2021 r. doszło do
istotnych zmian. Tekst został opublikowany 24 sierpnia na portalu pravo.by.
Tym dokumentem Ministerstwo Edukacji ustaliło też wcześniej listę egzaminów
maturalnych dla klas 9 i 11 w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie dziewiątej klasy,
podobnie jak poprzednio, będą mieli trzy przedmioty do zaliczenia: dyktanda po
białorusku i rosyjsku oraz sprawdzian z matematyki, natomiast 11-klasiści mają
napisać streszczenie tekstu w języku białoruskim lub rosyjskim (do wyboru),
kolokwium z matematyki, egzamin z historii Białorusi i języka obcego.
Uczniowie szkół, w których nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowych
– litewskim lub polskim – musieli zdawać więcej egzaminów z tych przedmiotów.
Ministerstwo uchyliło jednak tę decyzję i wchodzi ona w życie 1 września br.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)