Zasłużony polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut obchodzi dzisiaj swoje 49 urodziny w areszcie. Andrzej ma status podejrzanego w sprawie karnej na podstawie części 3 art. 130 kodeksu karnego („Podżeganie do nienawiści”).

Obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego. W 2011 r. przeciwko niemu wszczęto sprawę karną za znieważenie prezydenta Białorusi.

Andrzej Poczobut jest wieloletnim dziennikarzem i publicystą “Gazety Wyborczej”, “Głosu znad Niemna” oraz “Magazynu Polskiego”. Aktywnie działał na rzecz ochrony praw mniejszości polskiej na Białorusi. Jest autorem książki „System Białoruś”, w której opisana została geneza oraz funkcjonowanie autorytarnych rządów na Białorusi.   

Życzenia dla Andrzeja Poczobuta można wysyłać na adres: Więzienie nr 8. 222163, Żodino, ul. Sowiecka, 22A.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)