Naczelnik Komitetu Śledczego Obwodu Grodzieńskiego, Eduard Malinowski, ogłosił liczbę spraw karnych za rzekomą “działalność ekstremistyczną” w regionie. Od sierpnia 2020 roku w 17 rejonach obwodu wszczęto 2600 spraw. Według prorządowej gazety “Grodzieńska Prawda”, jest to liczba spraw karnych nieuwzględniająca spraw administracyjnych.

Skala represji politycznych jest zatem znacznie większa, niż przypuszczano.

W głównym organie propagandowym regionu generał major Malinowski szczegółowo opowiedział o tym, “jak ekstremiści werbują młodzież”.

“Przebywając poza granicami kraju, liderzy ekstremistycznych formacji obiecują rozwiązanie wszystkich problemów, w tym materialnych. W rzeczywistości jednak skłaniają jedynie do popełniania czynów przestępczych, narażając w ten sposób życie i przyszłość młodych ludzi. Wsączając w nieukształtowane, młode umysły poczucie bezkarności i dozwoloności, pozornej słuszności swoich działań, przestępcy nie pozostawiają szans na trzeźwą ocenę sytuacji” – powiedział przedstawiciel Komitetu Śledczego.

Generał Malinowski podał również następującą liczbę: w 2023 roku około 80% spraw karnych tej kategorii zostało wszczętych za “ekstremistyczne wypowiedzi lub działania” w Internecie.

Źródło: wb24.org/hpravy.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)