Obowiązek chrześcijanina – to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo za prawdę się płaci. Tylko plewy nic nie kosztują, za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić.

Ks. J.Popiełuszko

19 października mieliśmy kolejną rocznicę wydarzenia, która niestety dla wielu białoruskich katolików  przeminęła prawie niepostrzeżenie, ale jest jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych dla Polski. Właśnie tego dnia, w 1984 roku, ks. Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez polskie organy bezpieczeństwa. Mianowicie ta zbrodnia przypieczętowała los komunistycznego reżimu w Polsce. Wiele lat po upadku komunizmu, za swoją wierność Chrystusowej prawdzie został beatyfikowany przez Kościół Katolicki. 

Jego aktywna duszpasterska działalność rozpoczęła się w 1979 r. na fali pokojowych protestów, kiedy był jeszcze rektorem kaplicy św. Anny na Uniwersytecie Medycznym. W swoich kazaniach Popiełuszko krytykował system komunistyczny i wyrażał poparcie dla walki Solidarności. Kazania Popiełuszki były regularnie emitowane w Radiu Wolna Europa, dzięki czemu stał się znany w całej Polsce.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego uczestniczy we wszystkich procesach wytoczonych przeciwko swoim parafianom. W każdą niedzielę odprawiał mszę św. i w swoich kazaniach nie ograniczał się jedynie do rad duchowych, ale uparcie krytykował reżim komunistyczny. Ksiądz otwarcie potępiał władze za brak wolności słowa w kraju, morderstwa polityczne, używanie przemocy wobec demonstrantów. 

Nabożeństwa odprawiane przez księdza Jerzego gromadziły tysiące ludzi, za co musiał później zapłacić.  Zgodnie z nakazem św. Pawła uważał, że tylko dobrem da się zwyciężyć zło. Ta prawda cały czas towarzyszyła jego posłudze.

W 1983 r. Służba Bezpieczeństwa MSW PRL sfabrykowała sprawę karną przeciwko księdzu, za co został aresztowany, ale wkrótce dzięki interwencji polskich duchownych został zwolniony z aresztu. 

Wreszcie w 1984 roku, władze komunistyczne rozpoczynają operację zamachu na księdza. Próby zorganizowania wypadku samochodowego kończą się niepowodzeniem. Ostatecznie 19 października trzej funkcjonariusze komunistycznych służb zatrzymują samochód Popiełuszki, wiążą go, biją, torturują, a następnie wciąż żywego porzucają do Wisły. Dopiero po 11 dniach znaleziono jego ciało.

Wówczas Solidarność i Kościół Katolicki po raz kolejny pokazały przykład prawdziwej walki o prawdę i sprawiedliwość, nie kierując zemstą, lecz pozostając wiernym nakazom Chrystusa. Po pięciu latach pokojowego oporu reżim w Polsce upadł, co też pociągnęło za sobą upadek komunizmu w całej Europie Wschodniej.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)

O autorze

Władysław Boradyn

Władysław Boradyn

Jest studentem Studium Europy Wschodniej UW. Aktywnie działa w fundacji Młode Kresy. Członek Związku Polaków na Białorusi (oddział w Nowogródku). Pomysłodawca i redaktor bloga nowogrodczyzna.jimdo.com, którego celem jest popularyzacja polskiej historii i dziedzictwa kulturowego ziemi nowogródzkiej.