Od przyszłego roku szkolnego polskie szkoły na Białorusi nie będą mogły już uczyć w języku polskim. Władze powołują się na znowelizowaną ustawę o edukacji, która neguje prawo do nauki w języku mniejszości. Decyzja ta jest brutalnym uderzeniem w Polaków mieszkających na Białorusi.

Jak podaje podaje portal rp.pl, w polskiej szkole nr 36 w Grodnie, w środę wieczorem, odbyło się zebranie rodziców, którzy zostali poinformowani przez dyrekcję, że od przyszłego roku szkolnego uczniowie będą uczyli się wszystkich przedmiotów w jednym z dwóch języków państwowych Białorusi (rosyjski i białoruski).

W trakcie spotkania wręczono specjalne oświadczenia, które musieli wypełnić rodzice uczniów polskiej szkoły. Rodzice mają wyrazić pisemną zgodę, czy w roku szkolnym 2022/23 dzieci będą mogły dalej się uczyć w Szkole średniej nr 36 m. Grodna, w której nauka i wychowanie będzie odbywało się w języku rosyjskim z nauczaniem języka polskiego i literatury polskiej jako przedmiotów szkolnych.

Nauka języka polskiego i wiedzy o polskiej literaturze będzie ograniczona do minimum.

Jak podaje gazeta „Rzeczpospolita”, zarówno rodzice, jak i nauczyciele są oburzeni decyzją władz. W praktyce oznacza to totalną rusyfikację dwóch działających na Białorusi polskich szkół.

Oświadczenie jakie muszą podpisać rodzice uczniów polskich szkół na Białorusi

Oświadczenie jakie muszą podpisać rodzice uczniów polskich szkół na Białorusi (rp.pl)

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)