W Nowogródku powstała kolumna z rzeźbą św. Michała Archanioła, który jest patronem miasta od XVI wieku. Zdjęcia nowego pomnika opublikowano w grupie na Facebooku „Katolicy Białorusi”.

Złocona rzeźba św. Michała Archanioła została umieszczona na 7-metrowej kolumnie doryckiej z cokołem ozdobionym po bokach wklęsłymi płycinami. Kult Michała Archanioła znany jest na ziemi nowogródzkiej od dawna, a jego wizerunek obecny jest w herbie miasta od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

fot. facebook.com/groups/227174077372412

fot. facebook.com/groups/227174077372412

Wizerunek Michała Archanioła pojawił się na herbie miasta prawdopodobnie w latach 1507-1517, kiedy to powstało województwo nowogródzkie. Herb województwa został ostatecznie ustalony na sejmie wileńskim 1529 r.

Pierwotny wygląd herbu znajduje się w herbarzu arsenalskim “Stemmata Polonica” z 1555 roku: na niebieskim polu Archanioł Michał w srebrnym chitonie z mieczem w prawej ręce, z rozpostartymi za sobą skrzydłami. Wprawdzie w tym wydaniu herb nie miał sygnatury i można go było pomylić z aniołem z herbu województwa kijowskiego, ale ten ostatni już wówczas używał wizerunku czarnego niedźwiedzia.

Herb województwa nowogródzkiego z „białym aniołem”

Ostatecznie herb miasta został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę w 1595 roku.

Oto wyciąg z odpowiedniego przywileju króla Polski i wielkiego księcia Litwy:

„…pieczęć miasta na ratuszu Michała Archanioła w jednej ręce miecz, a w drugiej szala”.

undefined

Wizerunek herbu w przywileju Zygmunta III Wazy, 1595 r.

We współczesnym herbie postać „kapitana Niebieskich zastępów” wkomponowana jest w barokową czerwoną tarczę o podstawie łuku tatarskiego. Anioł ma rozpostarte, srebrne skrzydła. Jako rycerz Najświętszej Maryi Panny archanioł ubrany jest w czarną, staropolską, barokową zbroję. W lewej ręce postać trzyma wagę – symbol sprawiedliwości i ważenia dusz przy Sądzie Ostatecznym, czym zajmuje się archanioł. W prawej dłoni trzyma czarny miecz do wymierzania kar – symbol pokonania diabła. Postać anioła stąpa po zielonej, urodzajnej ziemi nowogródzkiej.

Źródło: wb24.org/wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)