590 lat temu, 27 lutego 1434 roku, wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz odnowił w Grodnie zobowiązania złączenia Litwy z Koroną Polską, obiecując po swojej śmierci przekazać Wielkie Księstwo Litewskie królowi Polski.

Zygmunt, książę starodubowski od 1422 roku i wielki książę litewski w latach 1432–1440, był najmłodszym synem Kiejstuta. Dwukrotnie żonaty: z nieznaną z imienia córką księcia Andrzeja Odyncewicza i po raz drugi z Ofką, córką Janusza Mazowieckiego. Pozostawił jednego syna – Michała.

Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1383 roku, kiedy to prawdopodobnie razem z Witoldem przyjął chrzest z rąk Krzyżaków w Tapiawie, co tłumaczy brak informacji o jego litewskim imieniu. W 1390 roku został przekazany Krzyżakom jako zakładnik i do 1398 roku przebywał w ich więzieniu zakonnym.

W 1432 roku, dzięki wsparciu ze strony Polaków, w tym krakowskiego biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, stanął na czele zwycięskiego buntu przeciwko księciu Świdrygielle. Po objęciu władzy zawarł unię z Polską w Grodnie, zobowiązując się przekazać Wielkie Księstwo Litewskie Koronie po swojej śmierci.

Jego rządy charakteryzowały się twardą ręką i podejrzliwością, co doprowadziło do jego zamordowania w 1440 roku. Syn Zygmunta, Michał, przegrał walkę o tron litewski z Kazimierzem Jagiellończykiem i ostatecznie został zamordowany w Moskwie w 1452 roku.

Źródło: wb24.org/twojahistoria.pl

Grafika: wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)