Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje w ramach Programu Polonijnego konferencję dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju. Podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 3–13 lipca 2022, uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi działaniami, materiami edukacyjnymi i osiągnieciami naukowymi IPN.

Przez dwa ostanie lata konferencja odbywała się online, dzięki czemu mogli w niej uczestniczyć nauczyciele zaangażowani w pracę dydaktyczną w swoich szkołach.

Zasadnicza część konferencji zaplanowana jest w tym roku w Wilnie, gdzie uczestnicy będą mogli poznać także najnowszą historię z perspektywy naszych sąsiadów.

Rekrutacja odbywa się do 28 kwietnia 2022: należy się zarejestrować i wypełnić  formularz pod linkiem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/form/dodaj291,XIV-Polonijne-spotkania-z-historia-najnowsza.html

Ważne, aby do formularza dodać krótki opis swojej działalności edukacyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz część kosztów dojazdu w stawkach maksymalnych do:

400 euro dla podróży kontynentalnych;

1200 euro dla podróży międzykontynentalnych.

Wyniki rekrutacji uczestnicy poznają już w kwietniu.

***

Celem konferencji jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana jest wokół historii Polski w latach 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich, a także Zbrodni Wołyńskiej.

Obejmuje ona także tematy związane z podziemiem niepodległościowym po roku 1944 i walką Kościoła z systemem komunistycznym oraz cenzurą w PRL. Zajęciom teoretycznym  towarzyszą warsztaty dotyczące najnowszych metod nauczania oraz pracy z materiałami edukacyjnym IPN.

Każda konferencja to nowy temat i nowe wyzwania. Elementem programu konferencji są wizyty studyjne w placówkach muzealnych oraz miejscach związanych z historią i kulturą Polski.

IPN

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)