Statuetkę – rzeźbę stworzoną przez Joana Miró, wybitnego artystę surrealizmu, odebrali w Strasburgu dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński, poseł Krzysztof Truskolaski i zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Nagroda Muzealna Rady Europy przyznawana jest od 47 lat. To najstarsze i najbardziej znaczące wyróżnienie w Europie dla placówek muzealnych, które są uznawane za szczególnie istotne dla dziedzictwa, tożsamości i wspólnotowości Europy. Co roku kandydatury mogą składać nowe muzea lub te, które stworzyły lub znacznie rozbudowały wystawę stałą. Ocenia je Komitet ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Z inicjatywy posła RP, członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Krzysztofa Truskolaskiego do nagrody na 2024 rok zostało zgłoszone białostockie Muzeum Pamięci Sybiru. Decyzja Rady Europy w sprawie laureata Nagrody Muzealnej Rady Europy 2024 roku, wybranego przez Komitet Kultury, została ogłoszona 5 grudnia 2023 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

“Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku pokazuje coś, czego nie wolno zapomnieć. Przymusowe deportacje tysięcy ludzi zmieniły nieodwracalnie ich życie, niektórzy je nawet stracili” – mówił Joan Roca i Albert, historyk, urbanista i dyrektor Muzeum Historii Miasta Barcelony, podczas posiedzenia Komisji Kultury Rady Europy w Pałacu Europy w Strasburgu.

Oficjalne wręczenie tytułu odbyło się 16 kwietnia w Ratuszu w Strasburgu. Uczestniczyli w nim poseł Krzysztof Truskolaski, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński i zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

“To jedna z najbardziej prestiżowych nagród, jakie otrzymało miasto Białystok w swojej historii. To docenienie w skali całej Europy naszego Muzeum Pamięci Sybiru i tego, co robimy w tej placówce” – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Muzeum Pamięci Sybiru to samorządowa instytucja kultury miasta Białegostoku. Jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI w. aż do połowy XX w. byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. Opowiada historie jeńców, więźniów, zesłańców i deportowanych na Syberię. Stworzone przez Miasto Białystok muzeum zostało oficjalnie otwarte 17 września 2021 r., w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Placówka prowadzi także działalność naukową.

Przeczytaj także: 

Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2024

Muzeum Pamięci Sybiru zaprezentowało pamiątki polskiej rodziny spod Lidy

Niezwykłe pamiątki rodziny Sybiraków trafiły do Archiwum IPN

Muzeum Pamięci Sybiru wydało album poświęcony Matkom-Sybiraczkom. Połowa z nich pochodzi z Białorusi i Litwy

Źródło: bialystok.pl

Fot. wikimedia commons

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)